Η ανθρωπότητα παράγει 2,24 δισ. τόνους αστικών αποβλήτων ετησίως – Πόσους τόνους τροφίμων σπαταλά

Η ανθρωπότητα παράγει 2,24 δισ. τόνους αστικών αποβλήτων ετησίως – Πόσους τόνους τροφίμων σπαταλά