Η Τεχεράνη εκτέλεσε τον Βρετανοϊρανό Αλιρεζά Ακμπαρί

Η Τεχεράνη εκτέλεσε τον Βρετανοϊρανό Αλιρεζά Ακμπαρί