Έγινε το πρώτο βήμα για τη μεταφορά πετρωμάτων από τον Άρη στη Γη

Έγινε το πρώτο βήμα για τη μεταφορά πετρωμάτων από τον Άρη στη Γη