Έρχεται νέα εβδομάδα απεργιών στη Γαλλία για το συνταξιοδοτικό

Έρχεται νέα εβδομάδα απεργιών στη Γαλλία για το συνταξιοδοτικό