Γερμανία: «Κατάσταση ομηρείας» σε φαρμακείο

Γερμανία: «Κατάσταση ομηρείας» σε φαρμακείο