Για ένα ταξίδι δύο ωρών κατέληξαν να πετάνε επτά ώρες – Τι συνέβη

Για ένα ταξίδι δύο ωρών κατέληξαν να πετάνε επτά ώρες – Τι συνέβη