Γυναίκα κατάφερε να επιβιώσει μετά από 12 όγκους και πέντε επιθετικούς καρκίνους

Γυναίκα κατάφερε να επιβιώσει μετά από 12 όγκους και πέντε επιθετικούς καρκίνους