Ισπανία: Ξεκινά πιλοτικό πρόγραμμα για μείωση των ωρών εργασίας

Ισπανία: Ξεκινά πιλοτικό πρόγραμμα για μείωση των ωρών εργασίας