Κίνα: Τέλος στην πολιτική «μηδενικού κρούσματος» μετά τις ταραχές