Μεγάλη έκρηξη στη Μόσχα – Φλέγεται κτίριο αποθήκης

Μεγάλη έκρηξη στη Μόσχα – Φλέγεται κτίριο αποθήκης