Μελανές προβλέψεις για τον πόλεμο: Σχεδιάζεται νέα επίθεση