Μελόνι: Ασφαλώς στην ελληνική κυριαρχία τα νησιά του Αιγαίου