«Ναι» στην ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Τουρκίας

«Ναι» στην ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Τουρκίας