«Οι χώρες του ΝΑΤΟ θα συζητήσουν τον στόχο για τις αμυντικές δαπάνες τους»

«Οι χώρες του ΝΑΤΟ θα συζητήσουν τον στόχο για τις αμυντικές δαπάνες τους»