Περού: Δεύτερος θάνατος στις διαδηλώσεις εναντίον της νέας προέδρου

Περού: Δεύτερος θάνατος στις διαδηλώσεις εναντίον της νέας προέδρου