«Πέθανε» για λίγα λεπτά και ανατρέπει τη θεωρία για το «λευκό φως»

«Πέθανε» για λίγα λεπτά και ανατρέπει τη θεωρία για το «λευκό φως»