Φόβοι για νέα πανδημικά κύματα λόγω Κίνας – Η Ευρώπη λαμβάνει μέτρα

Φόβοι για νέα πανδημικά κύματα λόγω Κίνας – Η Ευρώπη λαμβάνει μέτρα