Ποιες ποινές μπορούν να επιβληθούν στην Καϊλή

Ποιες ποινές μπορούν να επιβληθούν στην Καϊλή