Προειδοποίηση ΠΟΥ – CDC για ιλαρά: Δεκάδες εκατομμύρια παιδιά κινδυνεύουν