Προκαλεί η Τουρκία και απειλεί πως δεν θα δεχτεί «τετελεσμένα από την Ελλάδα»

Προκαλεί η Τουρκία και απειλεί πως δεν θα δεχτεί «τετελεσμένα από την Ελλάδα»