Σε αυτή τη χώρα οι εργαζόμενοι δεν έχουν πάρει αύξηση εδώ και 30 χρόνια

Σε αυτή τη χώρα οι εργαζόμενοι δεν έχουν πάρει αύξηση εδώ και 30 χρόνια