Σκηνοθέτησε το θάνατο της στο Facebook για να αποφύγει τα χρέη της

Σκηνοθέτησε το θάνατο της στο Facebook για να αποφύγει τα χρέη της