Σύνοδος Κορυφής κρατών-μελών της ΕΕ στην Ισπανία – Στην ατζέντα η ενέργεια