Την είδε να φιλάει άλλον και της άνοιξε το κεφάλι με τσεκούρι