Τουρκία: Καραμπόλα 58 οχημάτων λόγω παγετού (Bίντεο)

Τουρκία: Καραμπόλα 58 οχημάτων λόγω παγετού (Bίντεο)