Έξω φρενών ο Πρόεδρος Παραπληγικών – Τοποθέτησαν μηχανήματα θαλάσσιων σπορ σε χώρο για λουόμενους με αναπηρίες

Έξω φρενών ο Πρόεδρος Παραπληγικών – Τοποθέτησαν μηχανήματα θαλάσσιων σπορ σε χώρο για λουόμενους με αναπηρίες