Έρχονται έξυπνοι αισθητήρες σε χώρους στάθμευσης στη Λευκωσία