Αγγλική Σχολή: Ζητά άμεσα την ανάκληση της απόφασης για απόλυση από τον ΠτΔ