Λειτούργησε το πρώτο κοιμητήριο ζώων στην Κύπρο

Λειτούργησε το πρώτο κοιμητήριο ζώων στην Κύπρο