Ακυρώθηκε ή καθυστέρησε η πτήση σου; Τι δικαιούσαι

Ακυρώθηκε ή καθυστέρησε η πτήση σου; Τι δικαιούσαι