Αυτά είναι τα νηπιαγωγεία που εντάχθηκαν στο Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης

Αυτά είναι τα νηπιαγωγεία που εντάχθηκαν    στο Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης