Δέχονται ύβρεις και απειλές οι εργαζόμενοι του Τμήματος Περιβάλλοντος