Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 LIVE ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕΦ | 17:35 SHOPPING STAR LIVE

Δηλώσεις για ζημιές από τις πυρκαγιές σε Κοίλη, Τάλα, Γιόλου, Σίμου, Δρύμου και Δρυνιά

Από τις 27 Σεπτεμβρίου 2021 το Τμήμα Γεωργίας, θα δέχεται αιτήσεις Δήλωσης Ζημιάς, για ζημιές που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 26 Ιουνίου 2021 στις Κοινότητες Κοίλης και Τάλας.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, τα έντυπα Δήλωσης Ζημιάς βρίσκονται στα γραφεία των Κοινοτικών Συμβουλίων των επηρεαζόμενων κοινοτήτων και στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας http://www.moa.gov.cy/da, στη θεματική ενότητα «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων».
 
Οι κάτοχοι, ενοικιαστές ή διαχειριστές των εκμεταλλεύσεων που έχουν πληγεί καλούνται να υποβάλουν κατάλληλα συμπληρωμένο το έντυπο Δήλωσης Ζημιάς το αργότερο μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2021 στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου.
 
Όπως αναφέρει το Υπουργείο Γεωργίας, σε περίπτωση που ο δικαιούχος για λόγους ανωτέρας βίας, αδυνατεί να υποβάλει τη Δήλωση Ζημιάς εντός της προθεσμίας με φυσική του παρουσία στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο, αυτή μπορεί να υποβληθεί μέσω Αντιπροσώπου.
 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις Δήλωση μπορεί να υποβληθεί μέσω τηλεομοιότυπου (FAX) στο 26306320 ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο [email protected], ωστόσο σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει το συντομότερο δυνατό να υποβληθεί η πρωτότυπη Δήλωση Ζημιάς για να θεωρείται έγκυρη.
 
Στο σχετικό έντυπο θα πρέπει να δηλώνονται ευκρινώς τα στοιχεία του τεμαχίου, όπως φαίνονται στη Δήλωση Εκταρικών Επιδοτήσεων και τα στοιχεία της καλλιέργειας που έχει πληγεί.
 
Το σχετικό έντυπο θα πρέπει να συνοδεύεται από τα αναγκαία κατά περίπτωση έγγραφα (Αποδεικτικό κατοχής της εκμετάλλευσης, αντίγραφο αίτησης εκταρικών Επιδοτήσεων για το έτος 2021 ή εγγραφή του διαχειριστή στο Μητρώο Αγροτών ή το μητρώο κτηνοτρόφων, βεβαίωση επαγγελματία γεωργού, τυχόν άδειες Οικοδομής, Πολεοδομικές άδειες όπου εφαρμόζονται, κ.ο.κ.).
 
Σύμφωνα με τους περί Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή και Συναφή Θέματα Νόμους του 2019 και 2021, σε όλες τις περιπτώσεις καλλιεργειών που προβλέπεται η υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας, αυτή θα πρέπει να έχει ήδη υποβληθεί από τους επηρεαζόμενους.
 
Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται όπως επικοινωνούν με το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου στα τηλέφωνα 26804594 και 26804570.
 
Νοείται ότι, σύμφωνα τους ως άνω Νόμους, δικαίωμα ενίσχυσης έχει διαχειριστής γεωργικής εκμετάλλευσης, ο οποίος έχει καταβάλει με προπληρωμή την ετήσια εισφορά του, πριν την επέλευση της οποιασδήποτε ζημιάς.

Από τις 27 Σεπτεμβρίου οι δηλώσεις για ζημιές σε Γιόλου, Σίμου, Δρύμου, Δρυνιά

Στο μεταξύ, από τις 27 Σεπτεμβρίου 2021 το Τμήμα Γεωργίας, θα δέχεται αιτήσεις «Δήλωσης Ζημιάς», για ζημιές που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 19 Σεπτεμβρίου 2021 στις Κοινότητες Γιόλου, Σίμου, Δρύμου, Δρυνιά, σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδίδει το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
 
Τα έντυπα Δήλωσης Ζημιάς βρίσκονται στα γραφεία των Κοινοτικών Συμβουλίων των επηρεαζόμενων κοινοτήτων, στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου, στο περιφερειακό γραφείο Πόλης Χρυσοχούς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας http://www.moa.gov.cy/da, στη θεματική ενότητα «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων», διευκρινίζεται.
 
Αναφέρεται ακόμα ότι οι κάτοχοι, ενοικιαστές ή διαχειριστές των εκμεταλλεύσεων που έχουν πληγεί καλούνται να υποβάλουν κατάλληλα συμπληρωμένο το έντυπο Δήλωσης Ζημιάς το αργότερο μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2021 στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου ενώ σε περίπτωση που ο δικαιούχος για λόγους ανωτέρας βίας, αδυνατεί να υποβάλει τη Δήλωση Ζημιάς εντός της προθεσμίας με φυσική του παρουσία στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο, αυτή μπορεί να υποβληθεί μέσω Αντιπροσώπου.
 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις Δήλωση μπορεί να υποβληθεί μέσω τηλεομοιότυπου (FAX) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ωστόσο σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει το συντομότερο δυνατό να υποβληθεί η πρωτότυπη Δήλωση Ζημιάς για να θεωρείται έγκυρη ενώ στο σχετικό έντυπο θα πρέπει να δηλώνονται ευκρινώς τα στοιχεία του τεμαχίου (όπως φαίνονται στη Δήλωση Εκταρικών Επιδοτήσεων) και τα στοιχεία της καλλιέργειας που έχει πληγεί. Το σχετικό έντυπο θα πρέπει να συνοδεύεται από τα αναγκαία κατά περίπτωση έγγραφα (Αποδεικτικό κατοχής της εκμετάλλευσης, αντίγραφο αίτησης εκταρικών Επιδοτήσεων για το έτος 2021 ή εγγραφή του διαχειριστή στο Μητρώο Αγροτών ή το μητρώο κτηνοτρόφων, βεβαίωση επαγγελματία γεωργού, τυχόν άδειες Οικοδομής, Πολεοδομικές άδειες όπου εφαρμόζονται, κ.ο.κ.).
 
Σύμφωνα με τους περί Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή και Συναφή Θέματα Νόμους του 2019 και 2021, σε όλες τις περιπτώσεις καλλιεργειών που προβλέπεται η υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας, αυτή θα πρέπει να έχει ήδη υποβληθεί από τους επηρεαζόμενους.
 
Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται όπως επικοινωνούν με το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου στα τηλέφωνα 26321531 και 26804594 ή τηλεομοιότυπο: Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου 26306320 και ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]
 
Νοείται ότι, σύμφωνα τους ως άνω Νόμους, δικαίωμα ενίσχυσης έχει διαχειριστής γεωργικής εκμετάλλευσης, ο οποίος έχει καταβάλει με προπληρωμή την ετήσια εισφορά του, πριν την επέλευση της οποιασδήποτε ζημιάς, καταλήγει το Υπουργείο Γεωργίας.

Πηγή ΚΥΠΕ

LIVE
LIVE

17:32 Κύπρος

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για το test to stay - Δεν ανακαλείται το μέτρο

17:25 Αστυνομικά

Κλειστό τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Λάρνακας λόγω τροχαίου

17:11 Πολιτική

Κριτική στον EastMed από τον Τατάρ

17:00 Υγεία

Οι θεραπείες για τον κορωνοϊό «στο μικροσκόπιο» των ειδικών - Τα ερωτήματα

16:43 Lifestyle

Ελένη Μενεγάκη: Αυτή τη δουλειά ήθελε να κάνει όταν ήταν μικρή

16:32 Ελλάδα

Απαντήσεις ψάχνουν για τον βιασμό της 24χρονης από τις κάμερες και τις τοξικολογικές εξετάσεις

16:04 Κόσμος

ΕΕ: Η γρίπη επέστρεψε και «απειλεί» με διάρκεια έως το καλοκαίρι παράλληλα με την Covid-19

16:01 Lifestyle

Το μήνυμα του Μαρίνου Κόνσολου για τον βιασμό της 24χρονης

16:01 Κύπρος

ΕΤΕΚ: Σχέδια Μεγάλων Φωτοβολταϊκών Πάρκων δημιούργησαν υπερκέρδη για λίγους

15:33 Κύπρος

Με ένταση ξεκίνησε η σύσκεψη για το test to stay

15:29 Ελλάδα

Eλλάδα – Παραδόθηκε ο 46χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του

15:28 Ελλάδα

Την Τετάρτη στην Ελλάδα τα πρώτα γαλλικά Rafale

15:23 Παραπολιτικά

Πολιτικό σχέδιο

15:19 Παραπολιτικά

Συναντήσεις

15:19 Υγεία

Κορωνοϊός: Σε πόση ώρα «χάνει» τη μεταδοτικότητά του – Έρευνα απαντά

15:17 Παραπολιτικά

Η αξιολόγηση στη Δ.Υ.

15:13 Ελλάδα

«Συγκρατημένη αισιοδοξία για πτώση των κρουσμάτων στην Ελλάδα»

15:05 Lifestyle

Άγγελος Πέτρου: Ο Κύπριος χορογράφος που διαπρέπει στο εξωτερικό (Βίντεο)

15:03 Κύπρος

ΟΚΥπΥ: Δεν δίνονται εσπευσμένα εξιτήρια για περίθαλψη πιο σοβαρών περιστατικών

14:57 Scitec

Χάκερ: Πώς κλέβουν κωδικούς πρόσβασης – Οι πέντε βασικοί τρόποι και πώς να προστατευτείτε

17:25 Αθλητικά

Τέλος το Κόπα Άφρικα για τον Ομπαμεγιάνγκ μετά το πρόβλημα στην καρδιά

16:32 Ελλάδα

Απαντήσεις ψάχνουν για τον βιασμό της 24χρονης από τις κάμερες και τις τοξικολογικές εξετάσεις

16:04 Κόσμος

ΕΕ: Η γρίπη επέστρεψε και «απειλεί» με διάρκεια έως το καλοκαίρι παράλληλα με την Covid-19

16:01 Lifestyle

Το μήνυμα του Μαρίνου Κόνσολου για τον βιασμό της 24χρονης

16:01 Κύπρος

ΕΤΕΚ: Σχέδια Μεγάλων Φωτοβολταϊκών Πάρκων δημιούργησαν υπερκέρδη για λίγους

15:33 Κύπρος

Με ένταση ξεκίνησε η σύσκεψη για το test to stay

17:00 Αθλητικά

Αρχίζει η σεζόν στον στίβο με το Παγκύπριο Ανωμάλου Δρόμου

15:29 Ελλάδα

Eλλάδα – Παραδόθηκε ο 46χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του

15:28 Ελλάδα

Την Τετάρτη στην Ελλάδα τα πρώτα γαλλικά Rafale

15:23 Παραπολιτικά

Πολιτικό σχέδιο

15:19 Παραπολιτικά

Συναντήσεις

15:19 Υγεία

Κορωνοϊός: Σε πόση ώρα «χάνει» τη μεταδοτικότητά του – Έρευνα απαντά

16:50 Αθλητικά

Η Στυλιάνα Ιωαννίδου εξασφάλισε το όριο για το Παγκόσμιο Κ20

15:17 Παραπολιτικά

Η αξιολόγηση στη Δ.Υ.

15:13 Ελλάδα

«Συγκρατημένη αισιοδοξία για πτώση των κρουσμάτων στην Ελλάδα»

Όλη η ενημέρωση σε ένα App