Διαβεβαιώνει ο Καδής: Όπου υπάρχουν ευθύνες για την πυρκαγιά στο Βασιλικό, θα αποδοθούν

Διαβεβαιώνει ο Καδής: Όπου υπάρχουν ευθύνες για την πυρκαγιά στο Βασιλικό, θα αποδοθούν