Δρ Καραγιάννης: Έτσι θα περάσουμε από την πανδημία στην ενδημία