Δρ Κολιού: Η ευλογιά των πιθήκων μπορεί να εμφανιστεί και στην Κύπρο

Δρ Κολιού: Η ευλογιά των πιθήκων μπορεί να εμφανιστεί και στην Κύπρο