Επαναπατρισμός δεσποτικής εικόνας του Ένθρονου Χριστού που είχε κλαπεί (Εικόνες)

Επαναπατρισμός δεσποτικής εικόνας του Ένθρονου Χριστού που είχε κλαπεί (Εικόνες)