Ετοιμάζουν βαλίτσες για τον κατακλυσμό οι Κύπριοι 

Ετοιμάζουν βαλίτσες για τον κατακλυσμό οι Κύπριοι