Καταγγελία κατοίκων: Λειτουργεί ασφαλτικό εργοστάσιο στο Δάλι παρά το διάταγμα του Ανωτάτου