Κλοπή αρδευτικού νερού καταγγέλλουν κοινότητες επ. Λεμεσού – Υποψίες για συγκεκριμένη επιχείρηση

Κλοπή αρδευτικού νερού καταγγέλλουν κοινότητες επ. Λεμεσού –  Υποψίες για συγκεκριμένη επιχείρηση