Μεταδοτικά νοσήματα στο Πουρνάρα: Έτσι διαχειρίζεται την κατάσταση το ΥΠΕΣ

Μεταδοτικά νοσήματα στο Πουρνάρα: Έτσι διαχειρίζεται την κατάσταση το ΥΠΕΣ