Με ηλεκτρονικό μήνυμα θα ενημερωθούν οι μοτοσικλετιστές που θα λάβουν προστατευτικό εξοπλισμό

Με ηλεκτρονικό μήνυμα θα ενημερωθούν οι μοτοσικλετιστές που θα λάβουν προστατευτικό εξοπλισμό