Με τι καιρό μπαίνει ο Οκτώβριος

Με τι καιρό μπαίνει ο Οκτώβριος