Με το δάχτυλο στη σκανδάλη – Πάνω από 19.000 κυνηγοί εξορμούν σήμερα