Νέα αλυσίδα 15 θετικών στην καρδιολογική μονάδα του νοσοκομείου Λευκωσίας