Ξεπερνούν τις 50 οι προσβάσιμες παραλίες για τα άτομα που χρειάζονται ειδική βοήθεια για να μπουν στη θάλασσα

Ξεπερνούν τις 50 οι προσβάσιμες παραλίες για τα άτομα που χρειάζονται ειδική βοήθεια για να μπουν στη θάλασσα