ΠΟΥ: Πότε και πού θα λειτουργήσει το γραφείο στην Κύπρο