Προσοχή! Κυκλοφορεί επικίνδυνο ηλεκτρικό σκούτερ στην αγορά (Εικόνες)