Πρώτη στην Ιατρική του Πανεπιστημίου Κύπρου – «Ήταν αρκετά δύσκολο»

Πρώτη στην Ιατρική του Πανεπιστημίου Κύπρου – «Ήταν αρκετά δύσκολο»