Στην Κύπρο ετοιμάζεται συνέδριο για θέματα των λιμνών

Στην Κύπρο ετοιμάζεται συνέδριο για θέματα των λιμνών